3GNS R&D Solutions
In English
Om
Vision
Ledning

Systemkonstruktion
Utveckling mjukvara
Utveckling hårdvara
Verifiering

Jobba hos oss

Referenser

Nyheter
Kontakt
 
 
Systemkonstruktion

Det fins mycket att vinna på att använda sig av en strukturerad metod för produktutveckling, redan från de första konceptstudierna. En väl utvecklad metod för systemkonstruktion hjälper på många sätt:
  • Kravinsamling, realisering och verifiering.
  • Uppdelning av funktioner.
  • Specificering av externa och interna gränssnitt.
  • Frågor kring kompabilitet (mjukvara och hårdvara).
  • Återanvändning av konstruktionselement.
  • Konfigurationshantering och releasehantering.
  • Strukturerad och effektivt underhåll och support.
  • Dokumentation.
3GNS R&D Solutions har kompetenser och erfarenhet från utveckling av 1:a, 2:a, 3:e och 4:e generationens mobilsystem inklusive integration och interoperabilitetsprovning med de flesta systemhusen. Vår erfarenhet effektiviserar din utveckling i alla faser av en produkts livscykel.
3GNS R&D Solutions
Kista Science Tower
164 51 Kista, Sweden
info@3gns.com