3GNS R&D Solutions
In English
Om
Vision
Ledning

Systemkonstruktion
Utveckling mjukvara
Utveckling hårdvara
Verifiering

Jobba hos oss

Referenser

Nyheter
Kontakt
 
 
Utveckling mjukvara

En av våra kärnkompetenser, och ofta den del av ett utvecklingsprojekt som kräver mest arbete, är mjukvaruutveckling. Orsaken till att det ofta tar mycket tid är att det är komplexa funktioner som ska realiseras och att det ligger en stor utmaning i att ta fram en komplett specifikation för dessa funktioner. En av lösningarna för att hantera denna typ av utmaningar är erfarenhet, en annan är en strukturerad utvecklings- och projektledningsmetodik.

Vi brukar förespråka en kombination där en grupp med blandad erfarenhet och en väl utvecklad metodik för arbetet. Ofta brukar detta innebära en iterativ eller agil metod som kompletteras med verktyg och struktur som ger utvecklarna en bra bas för ett väl fungerande projekt. Utöver detta krävs en nära dialog med den eller de som vet hur systemet ska användas samt kunniga konstruktörer som vet hur man omvandlar krav och behov till fungerande tekniska lösningar.

Med hjälp av dessa grundläggande principer har vi utvecklat mycket väl fungerande komplett mjukvara för basstationer, som innehåller drivrutiner, anpassning mot operativsystem, signalbehandling, resurshantering, kommunikationsstackar och protokoll, hantering av trafik, trafik och synkronisering samt säkerhet och funktioner för drift och underhåll. Utöver detta har vi bland anat utvecklat mjukvara för testsystem, databasapplikationer, webapplikationer och verksamhetsstödsystem.

En specialitet är vår erfarenhet från utveckling av avancerade signalbehandlingsfunktioner för TigerSHARK och Blackfin DSP:er.

3GNS R&D Solutions
Kista Science Tower
164 51 Kista, Sweden
info@3gns.com