3GNS R&D Solutions
In English
Om
Vision
Ledning

Systemkonstruktion
Utveckling mjukvara
Utveckling hårdvara
Verifiering

Jobba hos oss

Referenser

Nyheter
Kontakt
 
 
Utveckling hårdvara

Till skillnad från mjukvara, där den stora kostnaden ligger i utveckling och underhåll, avgörs produktens tillverkningskostnad till största delen av hårdvaran. Därför ligger fokus vid hårdvaruutveckling på kostnadsoptimering och enkelhet vid produktion. Utöver detta är det naturligtvis viktigt att hårdvaran uppfyller produktens prestandakrav och att den är tillförlitlig för att minimera underhålls- och garantikostnader.

Vid konstruktion av hårdvara styrs mycket av grundläggande prestanda och kostnad av arkitekturen, som i sin tur styrs av de krav som ställs på hårdvaran. Därför är det precis som vid mjukvaruutveckling, viktigt med en väl fungerande metod som understöds av bra verktyg för att utveckla hårdvara till rätt kostnad i rätt tid.

Vid utveckling av hårdvara för dagens kommunikationssystem krävs ofta följande kompetenser:
  • Utveckling av processorplattformar med generella procesorer, DSP:er, FPGA:er, nätverksprocessorer och interfacekretsar, som realiseras i schema och layout.
  • Utveckling av kod för FPGA.
  • Utveckling av radio (RF).
  • Utveckling av kraftförsörjning av enhet och kretskort.
  • Utveckling av mekanik.
  • Framtagning av prototyper och verifiering av dessa.
  • Beräkning (MTBF) och test av tillförlitlighet (ALT, HALT).
  • Certifiering och miljöprovning (EMC, Temp, vibration etc.).
  • Utveckling av automatiserade test- och konfigurationssystem för produktion. Dessa utvecklas t.ex. i LabView/LabWindows.


3GNS R&D Solutions
Kista Science Tower
164 51 Kista, Sweden
info@3gns.com