3GNS R&D Solutions
In English
Om
Vision
Ledning

Systemkonstruktion
Utveckling mjukvara
Utveckling hårdvara
Verifiering

Jobba hos oss

Referenser

Nyheter
Kontakt
 
 
Om 3GNS R&D Solutions

Vi är ett konsultföretag inom 3GNS-koncernen, som erbjuder tjänster till företag som utvecklar tekniska lösningar baserade på kommunikations- och IT-teknologi.

I vårt erbjudande ingår bland annat följande tjänster:
  • Projektledning och utveckling av metoder och verktyg.
  • Förstudier och definition av produkter och lösningar.
  • Utveckling av inbyggda system för signalbehandling, protokollhantering, styrning och övervakning.
  • Utveckling av system baserade på IT plattformar såsom databasapplikationer, system för drift och underhåll, transaktionsbaserade system, webapplikationer, användargränssnitt samt integration av olika system.
  • Utveckling av trådlösa moduler, produkter och system, som baseras på mobilstandarder som GSM (2G), WCDMA (3G) och LTE (4G) eller andra trådlösa standarder som WLAN och GPS.
  • Utveckling av mjukvara för små och stora system i C/C++, C# eller Java där det ofta ingår ramverk som Microsoft .NET och SQL-databaser.
  • Utveckling av elektronik och mekanik när det inte finns passande standardhårdvara. Exempel på vad vi gjort är RF-moduler, kompletta sändare och mottagare samt processorplattformar.
  • Test och verifiering samt utveckling av testsystem.
  • Industrialisering och introduktion av produkter i produktion.
  • Tillsammans med våra systerbolag erbjuder vi dessutom helhetslösningar för drift, underhåll och support.
Våra konsulter utför sina uppdrag på plats hos kund eller i våra lokaler beroende på vad som är effektivast för våra kunder.

3GNS R&D Solutions
Kista Science Tower
164 51 Kista, Sweden
info@3gns.com